NDT tulee englanninkielisistä sanoista Non Destructive Testing, eli rikkomaton aineenkoetus. Erilaisilla NDT-testausmenetelmillä etsitään tarkastettavasta kohteesta, joko pinnalla olevia virheitä tai sisäisiä virheitä, jotka voisivat rasituksen alaisena aiheuttaa kohteen rikkoutumisen. NDT-menetelmiä käytetään yleensä tuotteen valmistuksen yhteydessä tehokkaana laadunvarmistuksen työkaluna, mutta myös myöhemmin tuotteen elinkaaren aikana sen kunnonseurannassa.

Tunkeumanestetarkastus (PT)

pt

Menetelmä soveltuu pintavirheiden etsimiseen, kuten halkeamat tai huokoset. Käytetään paljolti hitseihin, valuihin ja takeisiin, yleensä austeniittisestä teräksestä valmistettuihin, joihin magneettijauhetarkastus ei sovi.

Magneettijauhetarkastus (MT)

halk

Menetelmä soveltuu pintavirheiden etsimiseen ferriittisistä aineista valmistetuille tuotteille.

Menetelmä perustuu magneettikentän luomiseen tarkastettavaan kohteeseen. Valkoinen maali toimii kontrastivärinä mustalle magneettijauheelle. Pimennetyssä tilassa voidaan käyttää myös fluoresoivaa magneettijauhemenetelmää, jolloin pohjaväriä ei tarvita ja menetelmä nopeutuu huomattavasti.

Ultraäänitarkastus (UT)

uä-periaatteet

Kuvassa ylhäällä näytetään UÄ-tarkastuksen pulssi-kaiku periaate. Kulmaluotausta käytetään hitsien tarkastamisessa ja suoraa luotausta perusaineen tarkastamiseen ja paksuusmittaukseen.

Menetelmä on erittäin tarkka tasomaisten virheiden havaitsemiseksi, kuten halkeamat/ säröt. Pyöreät virheet kuten huokoset havaitaan, mutta heikommin jos verrataan röntgenmenetelmään.

Röntgentarkastus (RT)

site-xs_200

Röntgenmenetelmä paljastaa hyvin selkeästi kohteesta kaikenlaiset viat. Esimerkkikuvassa ylhäällä kaikki tummat kohdat edustavat hitsauksessa syntyneitä virheitä. Näissä kohdin on säteilyllä vähemmän ’läpäistävää’ materiaalia ja se näkyy kuvassa tummina kohtina. Virheet voidaan luokitella niiden muodon ja sijainnin perusteella tarkasti.

Korroosiokuvaus

Korroosiokuvauksessa röntgenmenetelmällä läpivalaistaan putken koko profiili. Kuvasta voidaan mitata putken seinämävahvuus. Käytetään mm.kunnonseurannassa putkistoille.

Paksuusmittaus

Paksuusmittaus suoritetaan ultraäänimenetelmällä. Mittaus voidaan suorittaa myös maalipinnan läpi. Käyttökohteita ovat putkistot, säiliöt, laivat yms.